Tự Học Lập Trình Pascal Tập 3 – Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa, 207 Trang

 

http://www.thuvienso.info Phần 1. Bài tập
- Lệnh lặp While
- Một số thuật giải trên số nguyên tố
- Kiểu dữ liệu string
- Xâu con
- Lệnh lặp repeat
- Các thao tác trên xâu kí tự
- Ôn tập dữ liệu và thuật toán
Phần 2. Hướng dẫn
- Lệnh lặp While
- Một số thuật giải trên số nguyên tố
- Kiểu dữ liệu string
- Xâu con
- Lệnh lặp repeat
- Các thao tác trên xâu kí tự
- Ôn tập dữ liệu và thuật toán
Tài liệu “Tự học lập trình Pascal” được biên sọan với nội dung chi tiết tỉ mỉ, với nhiều ví dụ minh họa ró ràng, khối lượng kiến thức truyền tải được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt sau môi chương đều có phần tóm tắt và bài tập giúp học viên cũng cố lại kiến thức đã học.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 12MB

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?q5kuj7xq2277yod

[/like-gate]

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>