[Slide Bài giảng] Mạng máy tính – Trương Thị Mỹ Trang, 318 Trang

- IP và chia subnet
- Tầng ứng dụng
- Tầng vận chuyển
- Tầng mạng
- Tầng liên kết dữ liệu
- Mô hình mạng OSI-TCP/IP
- Phương tiện truyền dẫn
- Thiết bị mạng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trương Thị Mỹ Trang
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 8.73 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://mediafire.com/?e8vf81mk6yk4fep

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>