[Slide Bài giảng] Hệ điều hành – Phạm Tuấn Sơn, 366 Trang

Chương 1. Tổng quan Hệ điều hành
n Phát biểu hệ điều hành là gì
n Giải thích vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính
n Trình bày các chức năng của hệ điều hành
n Trình bày đặc điểm của một số kiến trúc hệ điều hành
n Trình bày quá trình khởi động máy tính
Chương 2. Thành phần bảo vệ và bảo mật
n Thảo luận các mối đe dọa hệ thống máy tính
n Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành
n Trình bày một số cơ chế bảo vệ, bảo mật cơ bản của hệ điều hành Windows NT
Chương 3. Hệ thống quản lý tập tin
n Trình bày cấu tạo đĩa từ
n Trình bày các khái niệm về hệ thống tập tin
n Trình bày một số vấn đề khi cài đặt hệ thống quản lý tập tin trên đĩa và trong bộ nhớ
n Trình bày mô hình tổ chức hệ thống tập tin của một số hệ điều hành thông dụng
Chương 3: Tổ chức hệ thống tập tin FAT
n Mô tả chi tiết tổ chức hệ thống tập tin FAT
Chương 4. Quản lý tiến trình
- Mô hình tiến trình
- Trạng thái tiến trình
- Thông tin quản lý tiến trình
- Quá trình điều phối tiến trình
- Các thuật toán điều phối
Chương 5. Đồng bộ hóa tiến trình
- Xử lý đồng hành và các vấn đề
- Bài toán đồng bộ hóa
- Các giải pháp đồng bộ hóa
- Các bài toán đồng bộ hóa kinh điển
Chương 6. Quản lý bộ nhớ
- Tổng quan
- Chuyển đổi địa chỉ
- Vài trò quản lý bộ nhớ của HĐH
- Các mô hình tổ chức bộ nhớ
Chương 7. Bộ nhớ ảo
- Vấn đề với Real Memory
- Ý tưởng Virtual Memory
- Thực hiện Virtual Memory
- Các chiến lược của Virtual Memory
- Hiện tượng thrashing

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Tuấn Sơn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.27MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?32jtsjl30x3oade
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>