[Silde bài giảng] Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo – Lê Tấn Hùng, 413 Tr

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Tấn Hùng
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 11.38 MB


 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?kjzg5in5j2t
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>