Nhiên liệu PLG cho ô tô

    Phần 1. Thế nào là autogas, giới thiệu LPG, các ứng dụng, ưu điểm của việc sử dụng LPG trong lĩnh vực giao thông vận tải, các thế hệ autogas Phần 2. Autogas trên thế giới và tại Việt Nam Phần 3. Công nghệ Autogas Phần 4. Các đề xuất với chính phủ …

More

Thực hành thiết kế mạch số với hdl

  Mục lục Buổi 1. Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA………………………………… 7 I. Giới thiệu Board DE2 của Altera………………………………………………………………….. 7 1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………. 7 2. Thành phần…………………………………………………………………………………………. 7 3. Một vài ứng dụng của board DE2………………………………………………………….. 8 II. Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II…………………………………………………………… 9 1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………. …

More

Thuyết quản lý của FAYOL

  1. Tổng quan về lý thuyết quản lý và thuyết quản lý theo khoa học của TAYLOR 2. Thuyết quản lý của FAYOL 3. Trường phái quan hệ con người và thuyết quản lý của M.P.FOLLET 4. Thuyết hành vi trong quản lý của H.A.SIMON 5. Trường phái quản lý hiện đại và thuyết …

More

Bài giảng Ôtômát hữu hạn

  Chương 2 Ôtômát hữu hạn 2.1 Accepter hữu hạn đơn định 2.2 Accepter hữu hạn không đơn định 2.3 Sự tương đương giữa accepter hữu hạn đơn định và accepter hữu hạn không đơn định 2.4 Rút gọn số trạng thái của một ôtômát hữu hạn   Link mediafire- Bấm like để thấy link …

More

Giáo Trình Thực Hành Cung Cấp Điện

                                                      I                                    PHẦN 1 – LÝ THUYẾT   1        ξ1 Kí hiệu điện và bản vẽ cung cấp điện                                       4   2        ξ2 Các mạch …

More