Bài giảng Chiến lược hệ thống thông tin

  1. Cách tiếp cận chiến lược 2. Thành phần của chiến lược HTTT 3. Phân biệt CNTT & HTTT 4. IT trái ngược với chiến lược IS 5. Môi trường 6. Chiến lược cạnh tranh của Porter 7. Lưới chiến lược của McFarlan. 8. Bốn thành phần của lưới chiến lược.   Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia …

More

Nghiên cứu tính chất điện của màng mỏng bằng phép đo HALL

1. Lịch sử của hiệu ứng Hall 2. Cơ chế hiệu ứng Hall trên một thanh Hall kim loại 3. Phép đo hiệu ứng Hall với cách bố trí theo phương pháp van der Pauw   Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/view/9sekjhnlf4lgavf/Nghiên_cứu_tính_chất_điện_của_màng_mỏng_bằng_phép_đo_HALL.pdf [/like-gate]

Giới thiệu về Micro PLC

  Phần I: Các khái niệm cơ bản 1.1 Các hệ đếm (Number System) 1.2 Cách biểu diễn số nhị phân 1.3 Digit, Byte, Word 1.4 Cấu trúc của PLC 1.5 Hoạt động của PLC 1.6 Các bit đầu vào trong PLC và các tín hiệu điện bên ngoài 1.7 Các bit đầu ra trong …

More

Máy Cắt Dây Molipden

  I. ỨNG DỤNG CHỦ YẾU VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG (DK7732) II. CÁC THAM SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU III. HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG MÁY IV .BẢNG BÔI TRƠN CỦA MÁY ( BẢNG 2) V . CHUYỂN RỜI MÁY VÀ LẮP ĐẶT VI. THAO TÁC VÀ ĐIỀU CHỈNH MÁY VII. BẢO TRÌ MÁY VÀ …

More

Bài giảng Cấu tạo của ôxilo

  1. Cấu tạo của ống tia điện tử      ­ 1.1 Cấu tạo của súng điện tử        ­ 1.2 Bộ phận lái tia        ­ 1.3 Màn huỳnh quang 2. Bộ tạo điện áp quét 2.1 Nguyên lý quét đường thẳng trong dao động kí 2.2 Bộ tạo điện áp quét răng cưa có chu kỳ 2.3 Mạch tạo điện áp quét làm việc ở chế độ đợi   Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/view/k1u7dyes97el834/Cấu_tạo_của_ôxilo.pdf [/like-gate]

Trình tự tính dầm BTCT DƯL dạng chữ I theo tiêu chuẩn mới 22TCN 272-05

  I. Trình tự tính toán II. Tóm tắt cơ sở lý thuyết 2.1 Đặc trưng vật liệu 2.2 Mặt cắt ngang dầm 2.3 Các trường hợp tải trọng   Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình [like-gate] http://www.mediafire.com/view/1391s90wlxc1qo8/Trình_tự_tính_dầm_BTCT_DƯL_dạng_chữ_I_theo_tiêu_chuẩn_mới_22TCN_272-05.pdf [/like-gate]