Đồ án Thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí cho một cơ sở sản xuất ngành cơ khí tại Thành phố Vinh

MỞ ĐẦU Môi trường không khí là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất làm việc của người công nhân. Khi chất lượng môi trường không khí không đảm bảo thì hiệu quả cũng như chất lượng công việc của người công nhân không đạt yêu cầu. Vì vậy mà ngày …

More

Đồ án Chế tạo máy Thiết kế đồ gá

Lời núi đầu. Để giúp phần vào cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nước, ngành sản xuất cơ khớ cần phải nhanh chúng nõng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vỡ đú là một trong cỏc ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dõn đặc biệt là chế tạo …

More

Đồ án Cơ sở thiết kế đồ gá

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. I.THIẾT KẾ CƠ CẤU ĐỊNH VỊ 1.Phân tích sơ đồ định vị và các bề mặt chuẩn 2.Lựa chọn, thiết kế các chi tiết của cơ cấu định vị II.PHÂN TÍCH KỰA CHỌN KIỂU ĐỒ GÁ THEO NĂNG SUẤT III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU KẸP 1.Tính toán lực kẹp …

More