Đồ án Thiết kế máy nghiền má

Đất nước ta ngày cang phát triển, tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đâu đâu nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hạ tầng đua nhau mọc lên. Mỗi một xí nghiệp, ngành nghề đảm đương một nhiệm vụ quan trọng của mình. Ngành này hỗ trợ ngành kia phát triển với ngành cơ …

More

Đề tài Nghiên cứu tính toán nhiệt trên hệ thống truyền động thủy lực của máy đào hố hai hàng

PHẦN I – MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm trước đây, Việt Nam chúng ta là một nước có nền kinh tế chậm phát triển, các sản xuất trong nước chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, số lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm trên 80% tổng …

More

Đồ án Công nghệ tiện cứng

Mục lục Lời nói đầu 1 I.Mở đầu về công nghệ tiện cứng 2 II.Trang thiết bị dùng trong công nghệ tiện cứng 3 III.Dụng cụ cắt 3 IV.Vật liệu dụng cụ cắt 4 1.CBN 100 5 2.CBN400 6 3.CBN420 6 4.CBN500: 6 5.CBN1000: 6 V.các thông số công nghệ 7 VI.Kết luận 8   …

More