Ổn Định Động Lực Học Công Trình – Nguyễn Trọng Hà, 95 Trang*

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Mở đầu
- Một số khái niệm cơ bản
- Phân loại về mật độ ổn định công trình
- Khái niệm về bậc tự do
- Các tiêu chí về sự cân bằng ổn định
Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu
- Mở đầu
- Nội dung các phương pháp nghiên cứu
- Vận dụng phương pháp tĩnh học khi giải bài toán ổn định
Chương 3. Ổn định của các thanh thẳng
- Phương trình tổng quát của đường đàn hồi trong thanh chịu uốn dọc
- Ổn định của các thanh thẳng có liên kết
Chương 4. Ổn định của hệ thanh thẳng
- Một số giả thiết khi tính toán ổn định khung phẳng
- Cách tính ổn định khung phẳng theo phương pháp lực
- Ổn định của khung theo phương pháp lực
Chương 5. Mở đầu về động lực học công trình
- Các dạng tải trọng động
- Các dạng dao động
- Khái niệm về phương pháp tính toán cơ bản
- Bậc tự do của hệ đàn hồi
Chương 6. Dao động của hệ có một bậc tự do
- Phương trình vi phân tổng quát của dao động
- Dao động tự do không lực cản
- Dao động tự do có lực cản
- Dao động cưỡng bức không lực cản
- Một số ứng dụng trong kỹ thuật của lý thuyết dao động
Chương 7. Dao động của hệ có một số bậc tự do
- Phương trình vi phân tổng quát
- Dao động riêng của hệ có n bậc tự do
- Dao động cưỡng bức của hệ chịu lực
Chương 8. Dao động của khung và dầm liên tục
- Dùng phương pháp chuyển vị để tính dao động
- Phương trình biên độ chuyển vị và nội lực

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trọng Hà
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 777KB

  

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://mediafire.com/?ydzmrwqlwzw

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>