Hóa Học Hữu Cơ – Gs.Ts.Đặng Như Tại | Gs.Pts.Trần Quốc Sơn, 302 Trang

zxcChương 1 – Đại cương về hóa học hữu cơ
- Mở đầu
- Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
- Khai niệm về một số phương pháp phổ khảo sát cấu trúc phân tử
- Hiệu ứng cấu trúc
- Phản ứng của hợp chất hữu cơ
- Danh pháp hợp chất hữu cơ
Chương 2 – Hiđrocacbon
- Hiđrocacbon no
- Hiđrocacbon không no
- Hiđrocacbon thơm
Chương 3 – Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
- Dẫn xuất halogen
- Hợp chất cơ nguyên tố
- Ancol và phenol
- Andehit và xeton
Chương 4 – Hợp chất tạp chức
- Hiđroxiaxit
- Gluxit
- Aminoaxit
- Protein
Chương 5 – Hợp chất dị vòng
- Dị vòng 5 cạnh một dị tử
- Dị vòng 6 cạnh 1 dị tử
- Dị vòng 6 cạnh 2 dị tử

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Như Tại
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://www.mediafire.com/view/?e2as2caf8bj4fuy

[/like-gate]

Từ khóa tìm kiếm

  • danh pháp hợp chất hữu cơ trần quốc sơn
  • cơ sở hoá học dị vòng trần quốc sơn
  • cơ sở hóa hữu cơ đặng như tại
  • cơ sở hóa hữu cơ đặng như tại trịnh quốc sơn

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>