Giáo trình Vi Sinh Vật Công Nghiệp – Pgs.Ts.Nguyễn Xuân Thành, 255 Trang

qqqMục Lục
Lời nói đầu
Phần 1. Lí Thuyết
- Chương 1. Mở đầu
- Chương 2. Virus
- Chương 3. Các nhóm vi sinh vật
- Chương 4. Sinh lí học vi sinh vật
- Chương 5. Di truyền vi sinh vật
- Chương 6. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật
- Chương 7. Vi sinh vật ứng dụng trong công nghiệp lên men
- Chương 8. Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp, lâm nghiệp
- Chương 9. Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi, thú y
- Chương 10. Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản
- Chương 11. Hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm
Phần 2. Thực hành
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Xuân Thành
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://www.mediafire.com/view/?te871c1vvjptr2k

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>