Giáo trình môn học Máy bơm và Trạm bơm – ĐH Đà Nẵng, 254 Trang

Chương 01 – Khái niệm chung về máy bơm và trạm bơm

Chương 02 – Cấu tạo bơm cách quạt

Chương 03 – Đặc tính của bơm cánh quạt

Chương 04 – Định luật đồng dạng của máy bơm và ứng dụng

Chương 05 – Khí thực trong máy bơm cánh quạt

Chương 06 – Các trường hợp làm việc của máy bơm

Chương 07 – Các loại máy bơm khác

Chương 08 – Hệ thống công trình trạm bơm

Chương 09 – Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm

Chương 10 – Các thiết bị cơ điện phụ của trạm bơm

Chương 11 – Nhà máy của trạm bơm

Chương 12 – Công trình lấy và tháo nước của trạm bơm

Chương 13 – Nội dung tính toán kinh tế – kỹ thuật những chỉ tiêu kinh tế

 

Nguồn : internet
Tác giả : ĐHĐN
Kiểu tập tin : PDF

 

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://mediafire.com/?wddumgzyk9x

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>