Giáo trình Mô đun: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

228x295

 1.  Lời tựa
 2. Mục lục
 3. Giới thiệu về mô đun
 4. Sơ đồ quan hệ theo trình tự học nghề
 5. Các hoạt động học tập chính trong mô đun
 6.  Bài 1-Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tiếp vận nhiên liệu xăng
 7.  Bài 2-Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng
 8.  Bài 3-Tháo lắp, kiểm tra sửa chữa bộ chế hòa khí
 9. Bài 4- Kiểm tra điều chỉnh bộ chế hòa khí
 10. Đáp án các câu hỏi và bài tập
 11.  Tóm tắt nội dung mô đun
 12. . Tài liệu tham khảo

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/gdt16n1pg1lx60y/giao_trinh_mo_dun_bao_duong_va_sua_chua_he_thong_nhien_lieu__3BYPqiSIxs_20130718080236_169747.doc
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *