Giáo trình Cơ Sở Kiến Trúc 1 – Ths.Hoàng Hà, 60 Trang

 

Chương 1. Phương pháp sử dụng và cách thể hiện bút chì trong kiến trúc
- Mục đích, nội dung, yêu cầu của môn học
- Giới thiệu các kiểu chữ thông dụng và phạm vi sử dụng của từng lại
- Các loại nét trong kiến trúc, ứng dụng của chúng
- Thước cong các loại và phương pháp sử dụng trong kiến trúc
Chương 2. Các loại bút lông, phương pháp sử dụng và cách thể hiện bằng bút lông
- Bút lông các loại, mực nho các loại, phương pháp lựa chọn, sử dụng
- Lý thuyết tô bóng mực nho chuyển hóa đậm nhạt
- Giới thiệu một số thức cột cổ điển
- Giới thiệu một số loại chân cổ điển
- Giới thiệu và phân tích một số công trình kiến trúc cổ Hy Lạp, La Mã,…
Chương 3. Phương pháp sử dụng bút sát, bút kim
- Phương pháp sử dụng bút kim, bút sắt có nước
- Phương pháp sử dụng bút sắt, bút kim không có nước

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Hoàng Hà
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?o6a837tlm09kdmm
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>