Giáo trình Cơ sở dữ liệu – Trường CĐ Công Nghiệp 4, 95 Trang

http://www.thuvienso.info
Chương 1 . Mô hình quan hệ 
- Nguyên nhân ra đời của mô hình quan hệ
- Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Mô hình quan hệ 
Chương 2 . Ngôn ngữ truy vấn sql 
- Cách tạo quan hệ bằng access
- Câu lệnh truy vấn 
Chương 3 . Ràng buôc toàn vẹn quan hệ 
- Ràng buộc toàn vẹn – các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn
- Phân loại ràng buộc toàn vẹn
Chương 4 . Phụ thuộc hàm 
- Khái niêm phụ thuộc hàm.
- Hệ luật dẫn armstrong
- Thuật toán tìm f+
Chương 5 . Phủ của tập phụ thuộc hàm 
- Định nghĩa
- Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm
- Khóa của lược đồ quan hệ
Chương 6 . Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 
- Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
- Phép tách kết nối bảo toàn
- Thiết kế csdl bằng cách phân rã

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.1MB
Đăng bởi : Minh Anh

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?i2gnduqyao9
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>