Giáo Trình Bảo Vệ Rơ Le và Tự Động Hóa Trong Hệ Thống Điện, 117 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Khái niệm cơ bản
- Nhiệm vụ của Rơ le
- Các yếu tố cơ bản đối với hệ thống bảo vệ
- Các bộ phận của hệ thống bảo vệ
- Các dạng rơ le
Chương 2. Bảo vệ quá dòng điện
- Bảo vệ quá dòng điện không hướng
- Bảo vệ dòng điện có hướng
Chương 3. Bảo vệ khoảng cách bảo vệ so lệch
- Bảo vệ khoảng cách
- Bảo vệ so lệch
- Bảo vệ dòng điện chống chạm đất
Chương 4. Bảo vệ hệ thống điện công nghiệp
- Phân loại các bảo vệ
- Phối hợp bảo vệ
Chương 5. Tự động hóa trong hệ thống điện
- Tự động đóng lại đường dây
- Bảo vệ tần số, tự động sa thải phụ tải
- Hòa điện giữa các máy phát làm việc song song
Chương 6. Bảo vệ động cơ điện
- Dòng khởi động và dòng hàm của động cơ
- Những tình trạng làm việc không bình thường của động cơ
- Các sơ đồ bảo vệ động cơ điện
- Các thí dụ phối hợp bảo vệ động cơ và các nhánh cung cấp

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 28MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=5663c443676449336877400d45a107d8

[/like-gate]

Từ khóa tìm kiếm

  • GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE PDF

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>