Giáo trình Autocad 3D – Trung Tâm Đào Tạo Tri Thức, 22 Trang

- Giáo trình autocad 3D
- Điểm nhìn, hệ trục tọa độ trong 3D cao độ của hình vẻ 3D
+ Thay đổi gốc nhìn
+ Hệ trục tọa độ trong vẻ 3D
+ Tạo hình 3D từ hình 2 chiều
- Tạo hình từ khối cơ bản, nhập tạo độ điểm trong vẻ 3D
+ Tạo hình từ khối cơ bản
+ Cách nhập tọa độ điểm trong autocad 3D
- Lệnh vẽ mặt trong không gian 3D
+ Mặt phẳng 3D
+ Các lệnh tạo mặt mới
- Khối rắn, các cách cộng trừ  khối rắn
+ Các phép toán trên vật thể đặc
- Hiệu chỉnh vật thể đặc
+ Hiệu chỉnh vật thể đặc
+ Các lệnh hiệu chỉnh trong không gian
- Nguồn sáng trong vẽ 3D
+ Nguồn sáng
+ Đưa nguồn sáng vào tô bóng
- Tô bóng đối tượng 3D
+ Lệnh Rmat
- Quan sát vật thể tô bóng
+ Lệnh Dview
- Chế độ tô bóng hình ảnh
+ lệnh Render
+ Hiệu chỉnh
- Thiết lập cửa sổ nhìn trong bản vẽ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 234KB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?2yzhb8gm5hvyr3l
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>