Đồ án Tính toán và thiết kế dao tiện định hình để gia công chi tiết định hình

dinh hinh gc chi tiet

MỤC LỤC

Tiêu đề Trang

+ Thiết kế dao tiện định hình 1

- Chọn dụng cụ 1

- Chọn điểm cơ sở 2

- Chọn góc trước và góc sau 2

- Tính toán chiều cao profile trong tiết diện vuông góc với mặt sau 2

- Tính toán kích thước kết cấu dao 3

- Tính toán chiều rộng lưỡi cắt 3

- Thiết kế dưỡng 4

+ Thiết kế dao phay định hình 5

- Chọn dụng cụ 6

- Tính toán profile dao trong tiết diện chiều trục 6

- Tính toán profile dao trong tiết diện mặt trước 8

- Chọn kết cấu dao 9

- Thiết kế dưỡng 9

+ Thiết kế dao phay dĩa module 10

- Xác định các thông số hình học của bánh răng cần gia công 10

- Tính toán profile thân khai của lưỡi cắt 10

- Chọn kết cấu dao 12

- Thiết kế dưỡng 12

+ Tài liệu tham khảo 13

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=309 [/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>