Điện tử số -Trần Thị Thúy Hà

Untitled

Tài liệu gồm có 6 chương được bố cục như sau:

Chương 1: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

Chương 2: Cổng logic TTL và CMOS

Chương 3: Mạch logic tổ hợp.

Chương 4: Mạch logic tuần tự.

Chương 5: Mạch phát xung và tạo dạng xung.

Chương 6: Bộ nhớ bán dẫn.

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://www.mediafire.com/view/f2hb9jj7oj8k3rm/dien_tu_so_vslrGKG8XO_20130125012508_617.pdf

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>