Đào Tạo Từ Xa: Hệ Điều Hành – Trần Hạnh Nhi Lê Khắc Nhiên Ân

- Bài 1 Tổng quan về hệ điều hành
- Bài 2 Các mô hình xử lý đồng hành
- Bài 3 Quản lý tiến trình
- Bài 4 Liên lạc giữa các tiến trình
- Bài 5 Các giải pháp đồng bộ hóa
- Bài 6 Quản lý bộ nhớ
- Bài 7 Bộ nhớ ảo
- Bài 8 Hệ thống quản lý tập tin
- Bài 9 Các phương pháp cài đặt HTQLTT
- Bài 10 Giới thiệu một số hệ thống tập tin
- Bài 11 Hệ thống quản lý nhập xuất
- Bài 12 Giới thiệu một số hệ thống nhập xuất
- Bài 13 Bảo vệ và an toàn hệ thống
- Bài 14 Hệ điều hành Windows NT
- Bài 15 Hệ điều hành Linux

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Hạnh Nhi
Kiểu tập tin : HTM
Độ lớn tập tin : 13MB

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?5es9v2suu6bwguk

[/like-gate]

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>