Câu hỏi và trả lời về Hệ quan trị CSDL quan hệ Oracle

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

- Các chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

- Kể ra ba loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính?

- Thế nào là cơ sở dữ liệu phẳng?

- Các tính chất của một bảng quan hệ trong mô hình quan hệ?

- Nêu ba ưu điểm của kiến trúc công nghệ khách/chủ so với kiến trúc công nghệ máy lớn?

- Ưu điểm của stored procedure so với một khối lệnh PL/SQL?

- Chức năng của Net8?

- Những thành phần phần cứng chính ảnh hưởng đến hiệu năng?

- Điều gì xảy ra nếu các tập tin redo log bị hư hỏng?

- Điều gì xảy ra nếu các tập tin dữ liệu bị hư hỏng?

- Cấu thành của một thể hiện của Oracle?

——

 

Nguồn : internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PRC
Độ lớn tập tin : 28.34 KB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]

http://mediafire.com/?qe213rz235r2b01

[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>