Thao tác máy phay CNC

Phần I – Giới thệu chung KUNZMANN ng I- Kích thước của không gian gia côvới SIEMENS 840C II- Trục mang dao III- Lượng chạy dao có thể IV- Công xuất dẫn động Phần IIThao tác máy I – Khởi động máy

Các lệnh lập trình CNC

  CNC – viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc điều khiển bằng máy tính các máy móc khác với mục đích sản xuất (có tính lập lại) các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp. Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất công nghiệp. Các đường …

More