Thủy Lực Tập 1 – Gs.Ts.Vũ Văn Tảo | Gs.Ts.Nguyễn Cảnh Cầm, 462 Trang

  Chương 1. Mở đầu Đ1-1.   Định nghĩa khoa học thủy lực. Đ1-2.   Sơ lược lịch sử phát triển khoa học thủy lực Đ1-3.   Khái niệm chất lỏng trong thủy lực Đ1-4.   Những đặc tính cơ bản của chất lỏng Đ1-5.  Lực tác dụng Đ1-6.   ứng suất tại một điểm Chương 2. Thủy tĩnh học …

More

Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất – Nguyễn Viết Trung, 157 Trang

Cuốn sách này được biên soạn với ước muốn giúp các kỹ sư và sinh viên ngành xây dựng cầu đường tìm hiểu tải trọng của động đất đối với công trình cầu và các phương pháp tính toán chịu tải trọng đất. Cuốn sách giới thiệu một số đặc trưng cơ bản của động …

More