Bài giảng Chi tiết máy – Chương 3

MôN HỌC CHI TIẾT MÁY GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VĂN THẠNH BỘ MƠN: THIẾT KẾ MÁY KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM 3/11/2011 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 2 CHƯƠNG 3 TRUYỀN DẪN TRONG MÁY 3/11/2011 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 3 ξ1CHỨC NĂNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI Chức năng • Bộ phận truyền dẫn trong …

More

Giáo trình Ô tô

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu . 1 Mục lục . 2 Ký hiệu và đơn vị đo cơ bản . 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ Ô TÔ. 6 Mục tiêu . 6 1.1. Những yêu cầu chung đối với ô tô. 7 1.2. Các phương án bố trí động cơ và hệ thống …

More

Mô phỏng phay với SSCNC 6.9 cơ bản

Đây là phần trích lượt trong tài liệu: Lập trình phay với SSCNC và CimcoEdit V5 , giúp người học có thể sử dụng được giao diện phần máy Phay CNC, một số thiết lập dao cụ, các thiết lập liên quan đến lập trình, mã Gcode và các thao tác lệnh cơ bản trên máy phay.

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

Công nghệ đúc là gì? Đúc là một phương pháp tạo ra vật phẩm điển hĩnh bằng cách nấu chảy kim loại rồi đem rót vào khuôn đã làm sẵn, sau khỉ kim loại đông đặc và nguội lạnh sẽ cho ta một sản phẩm có hình dáng và kích thước tương ứng chi tiết …

More

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong

Bài bào đề cập đến phương pháp nghiên cứu động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền ( CCTKTT) động cơ đốt trong bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình tính toán dao động cưỡng bức cơ cấu trục khuỷu thanh truyền được thiết lập nhờ phần mềm ANSYS ( Mỹ), …

More