Đồ án Máy cán thép vằn

Trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay đồng thời với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kĩ thuật, tự động hóa ngày càng được mở rộng và phát triển. Ngành cơ khí cán thép đóng vai trò quan trọng tỏng việc thực hiện đường lối chủ trương công nghiệp hóa hiện …

More

Đồ án Thiết kế dao phay

I/ ĐẶC ĐIỂM, CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI. Truyền động bánh răng theo phương ăn khớp được sử dụng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Chất lượng của truyền động chủ yếu phụ thuộc vào độ chính xác chế tạo bánh răng. Quá trình cắt răng là quá trình cắt bỏ lớp kim loại …

More