Truyền động thủy lực – Giáo trình hệ thống điều khiển tự động thủy lực

Truyền động thủy lực trong máy công cụ, thiết bị… thuộc lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến trong cơ khí hóa và tự động hóa trong quá trình sản xuất công nghiệp. Với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện thời thì truyền động thủy lực phát triển với công nghệ cao hơn. Đó …

More

Giáo trình Phần tử tự động

Cảm biến điện trở: – Định nghĩa : cảm biến điện trởlà cảm biến mà đương lượng đầu vào là các di chuyển cơ(thẳng hoặc quay) còn đương lượng đầu ra là sựbiến đổi điện trởtương ứng. – Phân loại : 3 loại + Cảm biến điện trởdây quấn + Cảm biến điện trởtiếp xúc …

More

Giáo trình Máy nâng chuyển

Với các phương án nâng cần liên kết cứng, đòi hỏi tiêu tốn năng lượng lớn khi nâng cần. Sởdĩnhưvậy vì nâng cần cũng đồng thời là nâng vật. Ngoài các phương án trên còn có phương án nâng cần thông qua palăng nâng cần nhưhình vẽ. Trong trường hợp nầy, có thểxem cơcấu thay …

More

Giáo trình Nhiệt động lực học

Hỗn hợp khí lý tưởnglà hỗn hợp cơhọc của hai hoặc nhiều chất khí lýtưởng khi không xảy ra phản ứng hóa học giữa các chất khí thành phần. Ví dụ: không khí có thể được xemnhưlà hỗn hợp khí lý tưởng với các chất khí thành thành gồm nitơ(N2), oxy (O2), dioxit carbon (CO2), …

More

Giáo trình Thử nghiệm động cơ

Mục lục Chương 1 Mở đầu 1 I.1: Các khái niệm chung về thử nghiệm động cơ. 1 I.2: Phân lọai thử nghiệm 2 I.3: Các bảng chuyển đổi đơn vị. 3 Chương 2 Sơ đồ bố trí chung phòng thí nghiệm động cơ 4 II.1: Cách bố trí phòng thử nghiệm động cơ.4 II.2: …

More

Báo cáo Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều một pha bằng biến tần áp gián tiếp

Nghịch lưu độc lập nguồn điện áp được đặc trưng đơn trịvới sựphụ thuộc của điện áp đầu ra vào điện áp đầu vào và thực sựkhông phụthuộc vào sựthay đổi của phụtải và hệsốcông suất của nó. Đó là ưu điểm nổi bật của nghịch lưu độc lập nguồn điện áp khi làm việc …

More

Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động

MỤC LỤC I. Phần 1: Phần lý thuyết Chương 1. CÁC VẤN ĐỀCƠBẢN CỦA HỆTHỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 1.1 Các nội dung cơbản 1.2 Mô hình diễn tảhệthống điều khiển 1.3 Mô tảtoán học các phần tử điều khiển cơbản 1.4 Phân loại hệthống điều khiển 1.4.1. Hệthống điều khiển hởvà hệthống điều khiển …

More

Giáo trình Hàn tàu

Khi hàn phần ở giữa của tấm được nung nóng nhiều (có xu hướng giãn nở nhiều) thì bị nén, còn các phần nung nóng ít và nguội thì bị kéo. Sau khi hàn nhiệt độ theo tiết diện ngang của tấm sẽ dần dần cân bằng, khi nguội các phần của tấm sẽ co …

More

Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén

Mục lục Trang Phần 1 :hệ thống thủy lực.6 Chương 1 :cơ sở lý thuyết.6 1.1. Lịch sửphát triển và khả năngứngdụngcủa HTTĐ thủy lực.6 1.2. Những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằngthủylực.6 1.1.1. Ưu điểm.6 1.1.2. Nhược điểm.6 1.3. Định luật của chất lỏng.6 1.2.1. áp suất thủy tỉnh.7 …

More