Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010 – Microsoft Vietnam, 240 Trang

I.  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010  Thêm tính năng Sparkline Tính năng Slicers Định dạng dữ liệu có điều kiện PivotTables và PivotCharts Share Workbook II.  Nội dung chính Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel  1.1  Giới thiệu Excel 1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 1.3. Thao …

More