Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Tổng hợp hệ tuyến tính liên tục

KY THUAT 9

Khi hệ thống là điều khiển được thì giá trị riêng của ma trận
(A – B.K) có thể tùy ý cho trước thông qua việc chọn lựa K.

Phương pháp điều khiển chọn ma trận hồi tiếp K để hệ thống có cực tại vị trí cho trước mong muốn gọi là phương pháp phân bố cực

Để tìm ma trận K, người ta thường sử dụng 2 phương pháp:

Cách 1: cân bằng các hệ số của phương trình đặc trưng.

Bước 1: Kiểm tra tính điều khiển được của hệ thống, nếu hệ thống không điều khiển được thì bài tóan này không có nghiệm.

Bước 2: Viết phương trình đặc trưng dưới dạng:

Bước 3: Viết phương trình đặc trưng dưới dạng:

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]

http://www.data.advance-cad.com?download=560[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>