Bài giảng cơ sở thiết kế máy 1


Mỗi máy đ-ợc cấu tạo bởi nhiều bộ phận máy. Mỗi bộ phận máy lại gồm nhiều chi tiết
máy. Chi tiết máy là phần tử cấu tạo đầu tiên hoàn chỉnh của máy.
Ví dụ : Máy tiện gồm nhiều bộ phận máy nh- bàn máy, ụ đứng, ụ động, hộp tốc độ, bàn
dao, cơ cấu truyền dẫn từ động cơ đến hộp tốc độ… ụ đứng máy tiện gồm các chi tiết máy nh-
ụ, trục chính, ổ trục, bánh răng, trục…
Trên quan điểm thiết kế, chi tiết đ-ợc phân thành hai nhóm :
- Chi tiết máy có công dụng chung : bu lông, bánh răng, trục, ổ trục… (chi tiết máy đ-ợc
dùng phổ biến trong các loại máy khác nhau)
- Chi tiết máy có công dụng riêng : trục khuỷu, van, cam, bánh tuabin… (chỉ đ-ợc dùng
trong một số loại máy nhất định).
Môn học Chi tiết máy chỉ nghiên cứu các chi tiết máy có công dụng chung.
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?d2s92khhdwc2dab
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>